قرمز سبز آبي خاکستري
خداوند، تباه كردن مال، پرسش بسيار، و قيل و قال را دوست ندارد . [رسول خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت