سفارش تبلیغ
صبا
در هر یک از امّت من که نه دانشمند است و نه دانشجو، خیری نیست . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]
کتاب شناسی اسپرانتو
لینک‌های روزانه

نام مجله : بولتن سازمان اسپرانتودانان جوان ایران    IREJO- Bulteno 

زبان : اسپرانتو و فارسی ( فقط آگهی صفحه ی پایانی و نیمی از صفحه ی 9 فارسی است ) 

سردبیر :  محمد رضا ترابی

ترتیب انتشار : دو ماهانه 

ناشر : سازمان اسپرانتودانان جوان ایران – تهران      

       Irana Esperantista Junulara Organizo -IREJO

شماره :       یازده   11

تاریخ انتشار :   مهر و آبان   1374 

تعداد صفحات :  :  16 صفحه -    قطع    A5

عناوین مطالب : پیام رییس سازمان جهانی اسپرانتو به IREJO + گزارشی از چهارمین گردهم آیی IREJO +بخش دوم و پایانی آشنایی با فرهنگستان علوم اسپرانتو + شعر اسپرانتو +ابن سینا ، دانشمند بزرگ ایران +معادل فارسی برخی واژه های جدید و فنی اسپرانتو + پیامی به زنان کوشنده +آموزش مصور اسپرانتو + نامه های خوانندگان + ضرب المثل های زامنهوف +مسابقه +اخبار + اخباری از چین + آگهی فارسی
نویسندگان و مترجمان : محمود میر بزرگی ( تصویر روی جلد ) +لی چونگ یونگ ( رییس
UEA ) +ژامورت +علی اصغر کوثری +             فریبا نوری مجد + لودویک زامنهوف

نحوه ی دسترسی : دریافت این مجله از سازمان اسپرانتودانان جوان ایران IREJO ( به عنوان عضو مشترک مجله )

اسکن و پی دی اف کننده : علی اصغر کوثری

دارندگان این منبع : علی اصغر کوثری

سپاس :  سازماناسپرانتودانان جوان ایران   IREJO

میزان اهمیت : درجه ی 1

گروه :   هفت 7  –  مجلات تمام اسپرانتو

پیگیری  : کامل است . نیاز به پیگیری نیست .

روش های دیگر دانلود : :این منبع تاکنون در فضای مجازی قرار نگرفته و برای نخستین بار است که توسط

 وبلاگ کتاب شناسی اسپرانت  اسکن گردیده و نسخه ی الکترونیکی آن منتشر و عرضه می گردد .

 

 

بولتن سازمان اسپرانتودانان جوان ایران   IREJO- Bulteno شماره  11

 

دانلود نسخه ی الکترونیکینوشته شده توسط علی اصغر کوثری 94/5/20:: 12:58 صبح     |     () نظر